สำหรับงานระบบส่งกำลัง Transmission Component ทั้งแบบอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เราก็มีจำหน่ายอยู่เหมือนกันครับ

  1. V-Belt and Pulley
  2. Coupling CVK
  3. Coupling-Neo-Flex-KR
  4. Power Lock
  5. Universal Joint
  6. Timing Belt and Pulley
สอบถามข้อมูลทางไลน์ OA
< 0 min
Respone Time
> 0 %
Respone Rate