ยอยยาง Coupling แบบเหล็กหล่อราคาถูก Model " CVK "
ทางบริษัท ฯ ก็มีจำหน่ายนะครับ โดยมีรายละเอียดตามตาราง

ItemPart Codeราคาหมายเหตุ
1CVK-045A416 :-
2CVK-045B496 :-
3CVK-055A512 :-
4CVK-055B608 :-
5CVK-065A640 :-
6CVK-065B720 :-

* ส่วนลดยอยยาง แบบเหล็กหล่อ สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย 086-3272600