สอบถามข้อมูลทางไลน์ OA
< 0 min
Respone Time
> 0 %
Respone Rate

wire mesh conveyor คือสายพานลวดตาข่าย หรือสายพานลวดตาข่ายใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นการรักษาความร้อนตีโรงหล่อแปรรูปอาหารขนมขบเคี้ยวอบเซรามิกแก้วยานยนต์และอื่น ๆ โดยที่ wire mesh belt ก็จะมีราคาแตกต่างตามประเภทของแต่ละที่ไป สายพานลำเลียงตาข่ายลวดเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นใด ๆ รวมถึงสายพานตาข่ายลวดปิด ความยืดหยุ่นและการลำเลียงชิ้นส่วนเล็ก ๆ , สายพานที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการไหลของน้ำหรืออากาศและสำหรับการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และสายพานผิวเรียบเพื่อการถ่ายโอนที่ง่ายและถูกต้องสายพานลำเลียงแบบตาข่ายสามารถใช้งานได้หลากหลาย หรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันในเตาอบการทำความเย็นการบรรทุกของเย็นจากช่องแช่แข็งรายการอาหารร้อนหรือเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ สามารถใช้สายพานได้หลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งาน ส่วนบริษัทที่รับทำ wire mesh conveyor ก็มีอยู่หลากหลายที่ แล้วแต่ว่ารับงานได้ตามความสามารถของแต่ละบริษัท นั้น ๆ หรือไม่