ฝาปิดลูกกลิ้งสวมอัด แบบเหล็กชุปซิ้ง  Model “ECRS” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Stamping End Cap Bearing Housing เป็นฝาปิดลูกกลิ้งชนิด Free Roller ที่มีลูกปืน  Precision Bearing ทำให้ตัวลูกกลิ้งหมุนได้ง่าย และรับแรงได้เป็นอย่างดี ส่วนประกอบของฝาปิดลูกกลิ้งเหล็กชุปซิ้งจะมีด้วยกันอยู่ 2 ตัวคือ

  1. Housing Bearing
  2. Precision Bearing

ซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัวก็ทำงานตามนี้คือ

  • Housing Bearing คือตัวที่สวมระหว่างท่อกับ Precision Bearing 
  • Precision Bearing ทำหน้าที่รับแรงกดจากชิ้นงาน และทำให้ลูกกลิ้งหมุนได้คล่องตัว.

ซึ่งแบบฝาปิดลูกแบบเหล็กจะมีไม่ End cap Roller เหมือนตัวฝาปิดลูกกลิ้งแบบพลาสติก เพราะตัวลูกปืนจะส่วมที่เพลาเลยหรือเป็น End Cap Roller ในตัวลูกปืนเลย

หากต้องการดู ฝาปิดลูกกลิ้งแบบพลาสติก กดที่รูปได้เลย

สอบถามข้อมูลทางไลน์ OA
< 0 min
Respone Time
> 0 %
Respone Rate

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร