ฝาปิดลูกกลิ้งสวมอัด แบบพลาสติก  Model “ECRP” เป็นฝาปิดลูกกลิ้งชนิด Free Roller ที่มีลูกปืน  Precision Bearing ทำให้ตัวลูกกลิ้งหมุนได้ง่าย และรับแรงได้เป็นอย่างดี ส่วนประกอบของฝาปิดลูกกลิ้งพลาสติกจะมีด้วยกันอยู่ 3 ตัวคือ

  1. Housing Bearing
  2. End cap 
  3. Precision Bearing

ซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัวก็ทำงานตามนี้คือ

  • Housing Bearing คือตัวที่สวมระหว่างท่อกับ Precision Bearing 
  • End Cap คือตัวที่สวมระหว่าง Bearing กับเพลา
  • Precision Bearing ทำหน้าที่รับแรงกดจากชิ้นงาน และทำให้ลูกกลิ้งหมุนได้คล่องตัว.

ซึ่งฝาปิดลูกกลิ้งแบบพลาสติกนี้ จะมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนมากกว่า ฝาปิดลูกกลิ้งแบบเหล็กชุป ที่ลูกปืนกับ End Cap เป็นชิ้นเดียวกัน

หากต้องการดู ฝาปิดลูกกลิ้งแบบเหล็ก กดที่รูปได้เลย

สอบถามข้อมูลทางไลน์ OA
< 0 min
Respone Time
> 0 %
Respone Rate

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร