สกรูหัวเหลี่ยม M8x50 mm. เกลียวตลอด พลาสติก : M8L50P

Posted Posted in Conveyor Components, Hexagon Head Screws, Nuts and Bolt, P.V.C., Screws

สกรูหัวเหลี่ยม M8x50 mm. เกลียวตลอด สกรู : M8 Pitch : 1.25 mm. เกลียวยาว : 50 mm. วัสดุ: พลาสติก P.V.C. สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/m8l50p/

สกรูหัวเหลี่ยม M8x40 mm. เกลียวตลอด พลาสติก : M8L40P

Posted Posted in Conveyor Components, Hexagon Head Screws, Nuts and Bolt, P.V.C., Screws

สกรูหัวเหลี่ยม M8x40 mm. เกลียวตลอด สกรู : M8 Pitch : 1.25 mm. เกลียวยาว : 40 mm. วัสดุ: พลาสติก P.V.C. สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/m8l40p/