สกรูหัวเหลี่ยม M8x35 mm. เกลียวตลอด พลาสติก : M8L35P

Posted Posted in Conveyor Components, Hexagon Head Screws, Nuts and Bolt, P.V.C., Screws

สกรูหัวเหลี่ยม M8x35 mm. เกลียวตลอด สกรู : M8 Pitch : 1.25 mm. เกลียวยาว : 35 mm. วัสดุ: พลาสติก P.V.C. สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/m8l35p/

สกรูหัวเหลี่ยม M8x30 mm. เกลียวตลอด พลาสติก : M8L30P

Posted Posted in Conveyor Components, Hexagon Head Screws, Nuts and Bolt, P.V.C., Screws

สกรูหัวเหลี่ยม M8x30 mm. เกลียวตลอด สกรู : M8 Pitch : 1.25 mm. เกลียวยาว : 30 mm. วัสดุ: พลาสติก P.V.C. สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/m8l30p/