สกรูหัวเหลี่ยม M8x90 mm. เกลียวตลอดชุปขาว : M8L90S

Posted Posted in Conveyor Components, Hexagon Head Screws, Nuts and Bolt, Screws, White Zinc

สกรูหัวเหลี่ยม M8x90 mm. เกลียวตลอด สกรู : M8 Pitch : 1.25 mm. ความหนาของหัวน็อต : 5.3 mm. ความกว้างของหัวน็อต : 12 mm. ความยาวของสกรู : 90 mm. Material : Steel White Zinc สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/m8l90s/

สกรูหัวเหลี่ยม M8x80 mm. เกลียวตลอดชุปขาว : M8L80S

Posted Posted in Conveyor Components, Hexagon Head Screws, Nuts and Bolt, Screws, White Zinc

สกรูหัวเหลี่ยม M8x80 mm. เกลียวตลอด สกรู : M8 Pitch : 1.25 mm. ความหนาของหัวน็อต : 5.3 mm. ความกว้างของหัวน็อต : 12 mm. ความยาวของสกรู : 80 mm. Material : Steel White Zinc สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/m8l80s/