สกรูหัวเหลี่ยม M10x25 mm. เกลียวตลอด พลาสติก : M10L25P

Posted Posted in Conveyor Components, Hexagon Head Screws, Nuts and Bolt, P.V.C., Screws

สกรูหัวเหลี่ยม M10x25 mm. เกลียวตลอด สกรู : M10 Pitch : 1.5 mm. เกลียวยาว : 25 mm. วัสดุ: พลาสติก P.V.C. สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/m10l25p/

สกรูหัวเหลี่ยม M10x20 mm. เกลียวตลอด พลาสติก : M10L20P

Posted Posted in Conveyor Components, Hexagon Head Screws, Nuts and Bolt, P.V.C., Screws

สกรูหัวเหลี่ยม M10x20 mm. เกลียวตลอด สกรู : M10 Pitch : 1.5 mm. เกลียวยาว : 20 mm. วัสดุ: พลาสติก P.V.C. สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/m10l20p/