โซ่มอเตอร์ไซค์ หรือ Motorcycle Chains เป็นโซ่ที่ไม่ค่อยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมมากเท่าไรนัก ซึ่งหลัก ๆ ก็มีอยู่ 2 รุ่นคือ

1.โซ่มอเตอร์ไซค์แบบระยะพิชเล็ก คือ

 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 210 
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 210H
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 219F
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 05T
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 270H
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 06B 
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 06B-2
Item Part Code
(เบอร์โซ่)
 ราคาโซ่ (กล่อง)  หมายเหตุ
1 210             -    
2 210H             -    
3 219F             -    
4 05T             -    
5 270H             -    
6 06B             -    
7 06B-2             -    
** ราคา/กล่อง  ( 1กล่อง=3m.)
Item Part Code
(เบอร์โซ่)
 ราคาข้อต่อโซ่  หมายเหตุ
เต็มข้อ  ครึ่งข้อ 
1 210         -               -    
2 210H         -               -    
3 219F         -               -    
4 05T         -               -    
5 270H         -               -    
6 06B         -               -    
7 06B-2         -               -    

แต่หากสนใจโซ่ สำหรับงานอุตสาหกรรม กดได้ที่รูปด้านล่าง

Sprocket-&-Chain Partner

2.โซ่มอเตอร์ไซค์แบบระยะพิชยาว คือ

 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 415S
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 420
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 428
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 520
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 525
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 530
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 428H
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 520H
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 525H
 • โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 530H
Item Part Code
(เบอร์โซ่)
 ราคาโซ่ (กล่อง)  หมายเหตุ
1 415S   2,272.00  
2 420             -    
3 428             -    
4 520             -    
5 525             -    
6 530             -    
7 428H             -    
8 520H             -    
9 525H             -    
10 530H             -    
** ราคา/กล่อง  ( 1กล่อง=3m.)
Item Part Code
(เบอร์โซ่)
 ราคาข้อต่อโซ่  หมายเหตุ
เต็มข้อ  ครึ่งข้อ 
1 415S    64.00     210.00  
2 420         -               -    
3 428         -               -    
4 520         -               -    
5 525         -               -    
6 530         -               -    
7 428H         -               -    
8 520H         -               -    
9 525H         -               -    
10 530H         -               -    

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร