ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง : 3450×8

Posted Posted in 3450-ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง 3450×8 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3450×8/

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง : 3450×6

Posted Posted in 3450-ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง 3450×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3450×6/