3450-ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลืองBrass FittingConveyor ComponentsFittingsNuts and Bolt

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง : 3450×6

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง 3450×6

เกลียว : 3/8″

วัสดุ : ทองเหลือง

สนใจราคา

https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3450×6/