3450-ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลืองBrass FittingConveyor ComponentsFittingsNuts and Bolt

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง : 3450×8

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง 3450×8

เกลียว : 1/2″

วัสดุ : ทองเหลือง

สนใจราคา

https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3450×8/