ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง : 3450×4

Posted Posted in 3450-ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง 3450×4 เกลียว : 1/4″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3450×4/

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง : 3450×2

Posted Posted in 3450-ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้องอ 90 ตัวผู้สองด้านเกลียวนอกทองเหลือง 3450×2 เกลียว : 1/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3450×2/