blog

ซักหน้ากากผ้าให้ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ทำอย่าง

How to wash face mask

วิธีซักหน้ากากผ้าให้ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
1.แยกซักหน้ากากผ้าออกจากหน้ากากอื่นๆโดยใช้น้ำสบู่อ่อนๆ น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาซักผ้าเด็กในการซัก แต่ไม่ควรแช่ทิ้งไว้ ใช้การขยี้เบาๆ ให้ทั่วผ้าทั้ง 2 ด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า 30 วินาที
2. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง เสร็จแล้วบิดบเ ให้หมาด
3.แขวนตากในที่ ที่มีอากาศถ่ายเท แต่ไม่ควรตากที่แดดจัด