ยอยยาง คัปปลิ้ง KR

ยอย Coupling

Posted Posted in Coupling, Transmission Component

ประกับเพลา (coupling) เป็นอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ประเภทของประกับเพลา Coulping ตามลักษณะโครงสร้างของมันดังนี้ 1. แบบ Elastomer หมายถึงประกับเพลาที่มีส่วนยืดหยุ่น ทำด้วยยางหรือยางสังเคราะห์ เช่น ประกับเพลาประเภท jaw couplings หรือ spider couplings, rubber block couplings, pin & bush couplings, rubber-in-shear couplings, rubber-in-compression couplings, nylon sleeve gear couplings เป็นต้น 2. แบบ Non-lubricated, metallic หมายถึงประกับเพลาที่เป็นส่วนยืดหยุ่น ทำด้วยโลหะ และไม่ต้องการสารหล่อลื่น เช่น disc couplings, diaphragm couplings, metal bellow couplings 3. แบบ Lubricated หมายถึงประกับเพลาที่เป็นโลหะและต้องใช้สารหล่อลื่น เช่น gear […]

MotorCycle-Chain-Previews

โซ่มอเตอร์ไซค์

Posted Posted in Chain Conveyor, Sprocket and Chains, Transmission Component

โซ่มอเตอร์ไซค์ หรือ Motorcycle Chains เป็นโซ่ที่ไม่ค่อยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมมากเท่าไรนัก ซึ่งหลัก ๆ ก็มีอยู่ 2 รุ่นคือ 1.โซ่มอเตอร์ไซค์แบบระยะพิชเล็ก คือ โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 210  โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 210H โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 219F โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 05T โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 270H โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 06B  โซ่มอเตอร์ไซค์เบอร์ 06B-2 Item Part Code (เบอร์โซ่)  ราคาโซ่ (กล่อง)  หมายเหตุ 1 210             –     2 210H             –     3 219F             –     4 05T             –     5 270H […]