รีเวทนัทสแตนเลส หัวแบนคอลาย ขนาด M3x0.5 ยาว 9 mm. : RVN-M3-L9-SS

Posted Posted in Conveyor Components, Flat Head Rivet Nut, Nuts and Bolt, Rivet Nut, Stainless Steel

รีเวทนัทสแตนเลส หัวแบนคอลาย ขนาดเกลียว : M3x0.5 ความกว้างหัวรีเวท (H) : 7.7 ความกว้างของตัวรีเวท (D) : 4.90 ความยาวของตัวรีเวท (L) : 9 Material : SUS304 สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/rvn-m3-l9-ss/

รีเวทนัทสแตนเลส หัวแบนคอลาย ขนาด M10x1.5 ยาว 19 mm. : RVN-M10-L19-SS

Posted Posted in Conveyor Components, Flat Head Rivet Nut, Nuts and Bolt, Rivet Nut, Stainless Steel

รีเวทนัทสแตนเลส หัวแบนคอลาย ขนาดเกลียว : M10x1.5 ความกว้างหัวรีเวท (H) : 17 ความกว้างของตัวรีเวท (D) : 13 ความยาวของตัวรีเวท (L) : 19 Material : SUS304 สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/rvn-m10-l19-ss/