รีเวทนัทเหล็ก หัวเตเปอร์คอลาย ขนาด M8x1.25 ยาว 17.53 mm : RVNT-M8-L17.53-S

Posted Posted in Conveyor Components, Nuts and Bolt, Rivet Nut, Steel, Taper Head Rivet Nut

รีเวทนัทเหล็ก หัวเตเปอร์คอลาย ขนาดเกลียว : M8x1.25 ความกว้างหัวรีเวท (H) : 17 ความกว้างของตัวรีเวท (D) : 13.46 ความยาวของตัวรีเวท (L) : 17.53 Material : Steel สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/rvnt-m8-l17-53-s/

รีเวทนัทเหล็ก หัวเตเปอร์คอลาย ขนาด M6x1.0 ยาว 14.73 mm : RVNT-M6-L14.73-S

Posted Posted in Conveyor Components, Nuts and Bolt, Rivet Nut, Steel, Taper Head Rivet Nut

รีเวทนัทเหล็ก หัวเตเปอร์คอลาย ขนาดเกลียว : M6x1.0 ความกว้างหัวรีเวท (H) : 12.70 ความกว้างของตัวรีเวท (D) : 9.91 ความยาวของตัวรีเวท (L) : 14.73 Material : Steel สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/rvnt-m6-l14-73-s/