รีเวทนัทสแตนเลส หัวแบนคอลาย ขนาด M8x1.25 ยาว 18.5 mm. : RVN-M8-L18.5-SS

Posted Posted in Conveyor Components, Flat Head Rivet Nut, Nuts and Bolt, Rivet Nut, Stainless Steel

รีเวทนัทสแตนเลส หัวแบนคอลาย ขนาดเกลียว : M8x1.25 ความกว้างหัวรีเวท (H) : 15 ความกว้างของตัวรีเวท (D) : 10.95 ความยาวของตัวรีเวท (L) : 18.5 Material : SUS304 สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/rvn-m8-l18-5-ss/

รีเวทนัทสแตนเลส หัวแบนคอลาย ขนาด M8x1.25 ยาว 16 mm. : RVN-M8-L16-SS

Posted Posted in Conveyor Components, Flat Head Rivet Nut, Nuts and Bolt, Rivet Nut, Stainless Steel

รีเวทนัทสแตนเลส หัวแบนคอลาย ขนาดเกลียว : M8x1.25 ความกว้างหัวรีเวท (H) : 15 ความกว้างของตัวรีเวท (D) : 10.95 ความยาวของตัวรีเวท (L) : 16 Material : SUS304 สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/rvn-m8-l16-ss/