Cold Forged Wing NutConveyor ComponentsNutsNuts and BoltWing Nut

หัวน็อตหางปลาเหล็กเหนียวชุบขาว ขนาด M8x1.25 : WN-CF-M8

หัวน็อตหางปลาเหล็กเหนียวชุบขาว

ขนาด : M8

เกลียว : 1.25 mm.

วัสดุ : เหล็ก

การชุบผิว : ชุบขาว

สนใจราคา

https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/wn-cf-m8/