เฟืองโซ่ ( Sprocket and Chain ) เป็นระบบการส่งกำลังอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาง่าย ราคาไม่แพง

ซึ่งเฟืองโซ่ที่มีใช้ตามท้องตลาดก็มีอยู่ 2 มาตราฐาน คืออเมริกา (ANSI) และ อังกฤษ (BS)

ทางบริษัท ฯ มีเฟืองให้เลือกทั้งตามมาตราฐาน อังกฤษ ( BS Standard= 04B – 32B ) และ ตามมาตรฐานอเมริกา ( ANSI = RS25 – RS240 )
แบบแถวเดียว (Simplex), สองแถว (Duplex) และสามแถว (Triplex) หรืองานสั่งทำตามความต้องการ

Sprocket-&-Chain Partner

1.1 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #25 

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 25 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
1 RS25-9          90.00  
2 RS25-10          90.00  
3 RS25-11          92.00  
4 RS25-12          98.00  
5 RS25-13        105.00  
6 RS25-14        105.00  
7 RS25-15        105.00  
8 RS25-16        115.00  
9 RS25-17        120.00  
10 RS25-18        130.00  
11 RS25-19        135.00  
12 RS25-20        145.00  
13 RS25-21        154.00  
14 RS25-22        158.00  
15 RS25-23        168.00  
16 RS25-24        170.00  
17 RS25-25        177.00  
18 RS25-26        182.00  
19 RS25-27        189.00  
20 RS25-28        196.00  
21 RS25-29        203.00  
22 RS25-30        210.00  
23 RS25-31        231.00  
24 RS25-32        238.00  
25 RS25-33               -    
26 RS25-34               -    
27 RS25-35        252.00  
28 RS25-36               -    
29 RS25-37               -    
30 RS25-38        266.00  
31 RS25-39               -    
32 RS25-40        280.00  
33 RS25-41               -    
34 RS25-42               -    
35 RS25-43               -    
36 RS25-44               -    
37 RS25-45               -    
38 RS25-46               -    
39 RS25-47               -    
40 RS25-48        975.00  
41 RS25-49               -    
42 RS25-50               -    

หมายเหตุ : เฟืองโซ่เบอร์ RS25 มีจำหน่ายเฉพาะรุ่นที่มีดุมเท่านั้น แบบแผ่นเรียบไม่มีจำหน่าย

1.2 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #35

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 35 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
1 RS35-9       98.00  
2 RS35-10       98.00  
3 RS35-11     100.00  
4 RS35-12     105.00  
5 RS35-13     110.00  
6 RS35-14     110.00  
7 RS35-15     112.00  
8 RS35-16     119.00  
9 RS35-17     129.00  
10 RS35-18     137.00  
11 RS35-19     145.00  
12 RS35-20     154.00  
13 RS35-21     161.00  
14 RS35-22     168.00  
15 RS35-23     180.00  
16 RS35-24     182.00  
17 RS35-25     186.00  
18 RS35-26     196.00  
19 RS35-27     207.00  
20 RS35-28     212.00  
21 RS35-29     224.00  
22 RS35-30     231.00  
23 RS35-31     245.00  
24 RS35-32     252.00  
25 RS35-33     259.00  
26 RS35-34     263.00  
27 RS35-35     273.00  
28 RS35-36     297.00  
29 RS35-37     315.00  
30 RS35-38     330.00  
31 RS35-39     343.00  
32 RS35-40     350.00  
33 RS35-41            -    
34 RS35-42     406.00  
35 RS35-43            -    
36 RS35-44            -    
37 RS35-45     420.00  
38 RS35-46            -    
39 RS35-47            -    
40 RS35-48            -    
41 RS35-49            -    
42 RS35-50     490.00  

หมายเหตุ : เฟืองโซ่เบอร์ RS35 มีจำหน่ายเฉพาะรุ่นที่มีดุมเท่านั้น แบบแผ่นเรียบไม่มีจำหน่าย

1.3 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #40

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 40 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS40-9          -        106.00             -    
2 RS40-10     38.00      106.00             -    
3 RS40-11     38.00      110.00             -    
4 RS40-12     40.00      112.00     480.00  
5 RS40-13     42.00      120.00     525.00  
6 RS40-14     45.00      126.00     555.00  
7 RS40-15     49.00      137.00     600.00  
8 RS40-16     53.00      154.00     645.00  
9 RS40-17     56.00      175.00     720.00  
10 RS40-18     60.00      182.00     750.00  
11 RS40-19     65.00      186.00     795.00  
12 RS40-20     70.00      217.00     870.00  
13 RS40-21     75.00      231.00     900.00  
14 RS40-22     80.00      252.00     945.00  
15 RS40-23     83.00      260.00     975.00  
16 RS40-24     88.00      266.00   1,005.00  
17 RS40-25     93.00      282.00   1,050.00  
18 RS40-26     95.00      287.00   1,110.00  
19 RS40-27   100.00      301.00   1,155.00  
20 RS40-28   104.00      308.00   1,200.00  
21 RS40-29   110.00      343.00   1,275.00  
22 RS40-30   116.00      350.00   1,320.00  
23 RS40-31   120.00      371.00   1,335.00  
24 RS40-32   126.00      385.00   1,350.00  
25 RS40-33   133.00      400.00   1,388.00  
26 RS40-34   146.00      413.00   1,425.00  
27 RS40-35   157.00      430.00   1,465.00  
28 RS40-36   161.00      448.00   1,500.00  
29 RS40-37   182.00      462.00   1,575.00  
30 RS40-38   182.00      483.00   1,650.00  
31 RS40-39   189.00      504.00   1,710.00  
32 RS40-40   196.00      518.00   1,770.00  
33 RS40-41   210.00      574.00   1,815.00  
34 RS40-42   224.00      588.00   1,920.00  
35 RS40-43   238.00      616.00             -    
36 RS40-44   252.00      623.00             -    
37 RS40-45   259.00      644.00             -    
38 RS40-46   266.00      672.00             -    
39 RS40-47   280.00      686.00             -    
40 RS40-48   280.00      714.00   2,400.00  
41 RS40-49   294.00      728.00             -    
42 RS40-50   301.00      749.00             -    
43 RS40-51          -               -               -    
44 RS40-52          -               -               -    
45 RS40-53          -               -               -    
46 RS40-54          -               -               -    
47 RS40-55          -               -               -    
48 RS40-56          -               -               -    
49 RS40-57          -               -               -    
50 RS40-58          -               -               -    
51 RS40-59          -               -               -    
52 RS40-60   435.00   1,500.00             -    
53 RS40-62          -               -               -    
54 RS40-64          -               -               -    
55 RS40-66          -               -               -    
56 RS40-68          -               -               -    
57 RS40-70          -               -               -    
58 RS40-72          -               -               -    
59 RS40-74          -               -               -    
60 RS40-76          -               -               -    
61 RS40-78          -               -               -    
62 RS40-80          -               -               -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 40 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 40 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 40 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

หากท่านซื้อเฟืองโซ่แล้ว ไม่ทราบต้องคว้านรู ทำร่องลิ่มใส่เพลาเท่าไร สามารถดูค่ามาตรฐานกดที่รูปได้เลย

Keyway-on-Shaft

1.4 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #50

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 50 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS50-9            -        140.00               -    
2 RS50-10     60.00      140.00               -    
3 RS50-11     66.00      140.00               -    
4 RS50-12     70.00      157.00      660.00  
5 RS50-13     76.00      167.00      720.00  
6 RS50-14     80.00      182.00      750.00  
7 RS50-15     84.00      200.00      900.00  
8 RS50-16     88.00      224.00   1,050.00  
9 RS50-17     93.00      240.00   1,095.00  
10 RS50-18     95.00      294.00   1,200.00  
11 RS50-19     98.00      315.00   1,245.00  
12 RS50-20   104.00      333.00   1,350.00  
13 RS50-21   108.00      350.00   1,425.00  
14 RS50-22   112.00      364.00   1,500.00  
15 RS50-23   119.00      385.00   1,575.00  
16 RS50-24   126.00      406.00   1,650.00  
17 RS50-25   132.00      427.00   1,725.00  
18 RS50-26   137.00      448.00   1,800.00  
19 RS50-27   144.00      469.00   1,875.00  
20 RS50-28   152.00      490.00   1,950.00  
21 RS50-29   161.00      511.00   2,100.00  
22 RS50-30   175.00      539.00   2,250.00  
23 RS50-31   202.00      560.00   2,288.00  
24 RS50-32   224.00      588.00   2,325.00  
25 RS50-33   245.00      616.00   2,438.00  
26 RS50-34   264.00      644.00   2,550.00  
27 RS50-35   273.00      665.00   2,625.00  
28 RS50-36   294.00      784.00   2,700.00  
29 RS50-37   308.00      812.00   2,740.00  
30 RS50-38   322.00      840.00   2,775.00  
31 RS50-39   336.00      868.00   2,812.00  
32 RS50-40   350.00      896.00   2,850.00  
33 RS50-41   364.00      931.00   2,910.00  
34 RS50-42   378.00      966.00   2,970.00  
35 RS50-43   378.00      994.00   3,060.00  
36 RS50-44   392.00   1,036.00   3,150.00  
37 RS50-45   406.00   1,071.00   3,225.00  
38 RS50-46   420.00   1,106.00   3,300.00  
39 RS50-47   434.00   1,148.00   3,412.00  
40 RS50-48   441.00   1,190.00   3,525.00  
41 RS50-49   476.00   1,260.00   3,600.00  
42 RS50-50   504.00               -     3,675.00  
43 RS50-51            -                 -                 -    
44 RS50-52            -                 -                 -    
45 RS50-53            -                 -                 -    
46 RS50-54            -                 -                 -    
47 RS50-55            -                 -                 -    
48 RS50-56            -                 -                 -    
49 RS50-57            -                 -                 -    
50 RS50-58            -                 -                 -    
51 RS50-59            -                 -                 -    
52 RS50-60            -                 -                 -    
53 RS50-62            -                 -                 -    
54 RS50-64            -                 -                 -    
55 RS50-66            -                 -                 -    
56 RS50-68            -                 -                 -    
57 RS50-70            -                 -                 -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 50 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 50 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 50 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
หากอยากทราบการชุปแข็งปลายฟัน เฟืองโซ่ เค้าทำกันอย่างไร กดดูที่ VDO ด้านล่างได้เลย

1.5 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #60

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 60 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS60-9  -      196.00  -   
2 RS60-10       77.00     196.00  -   
3 RS60-11       82.00     210.00  -   
4 RS60-12       88.00     231.00   1,050.00  
5 RS60-13       94.00     259.00   1,125.00  
6 RS60-14     100.00     287.00   1,320.00  
7 RS60-15     105.00     336.00   1,350.00  
8 RS60-16     112.00     375.00   1,470.00  
9 RS60-17     126.00     400.00   1,650.00  
10 RS60-18     137.00     525.00   1,725.00  
11 RS60-19     147.00     560.00   1,875.00  
12 RS60-20     175.00     588.00   2,025.00  
13 RS60-21     203.00     616.00   2,100.00  
14 RS60-22     224.00     651.00   2,250.00  
15 RS60-23     245.00     679.00   2,400.00  
16 RS60-24     266.00     714.00   2,475.00  
17 RS60-25     280.00     749.00   2,550.00  
18 RS60-26     308.00     791.00   3,000.00  
19 RS60-27     322.00     826.00   3,300.00  
20 RS60-28     350.00     861.00   3,375.00  
21 RS60-29     378.00     910.00   3,600.00  
22 RS60-30     392.00     945.00   3,900.00  
23 RS60-31     420.00   1,008.00   3,940.00  
24 RS60-32     448.00   1,064.00   3,975.00  
25 RS60-33     476.00   1,106.00   4,088.00  
26 RS60-34     490.00   1,155.00   4,200.00  
27 RS60-35     504.00   1,204.00   4,275.00  
28 RS60-36     518.00   1,260.00   4,350.00  
29 RS60-37     525.00   1,302.00   4,425.00  
30 RS60-38     539.00   1,358.00   4,500.00  
31 RS60-39     546.00   1,414.00   4,650.00  
32 RS60-40     574.00   1,470.00   4,800.00  
33 RS60-41     581.00   1,638.00   4,838.00  
34 RS60-42     588.00   1,701.00   4,875.00  
35 RS60-43     602.00   1,764.00   4,988.00  
36 RS60-44     616.00   1,820.00   5,100.00  
37 RS60-45     630.00   1,890.00   5,212.00  
38 RS60-46     644.00   1,960.00   5,325.00  
39 RS60-47     658.00   2,030.00   5,663.00  
40 RS60-48     665.00   2,100.00   6,000.00  
41 RS60-49     686.00   2,282.00   6,150.00  
42 RS60-50     693.00             -     6,300.00  
43 RS60-51             -               -               -    
44 RS60-52             -     2,492.00             -    
45 RS60-53             -               -               -    
46 RS60-54             -               -               -    
47 RS60-55             -               -               -    
48 RS60-56             -               -               -    
49 RS60-57             -               -               -    
50 RS60-58             -               -               -    
51 RS60-59             -               -               -    
52 RS60-60             -     3,010.00             -    
53 RS60-62             -               -               -    
54 RS60-64             -               -               -    
55 RS60-66             -               -               -    
56 RS60-68             -               -               -    
57 RS60-70   1,710.00             -               -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 60 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 60 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 60 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

1.6 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #80

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 80 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS80-9               -       300.00               -    
2 RS80-10       126.00     322.00               -    
3 RS80-11       154.00     378.00               -    
4 RS80-12       168.00     441.00     2,100.00  
5 RS80-13       175.00     525.00     2,250.00  
6 RS80-14       189.00     574.00     2,400.00  
7 RS80-15       196.00     700.00     2,700.00  
8 RS80-16       210.00     742.00     2,850.00  
9 RS80-17       224.00     798.00     2,925.00  
10 RS80-18       238.00     840.00     3,150.00  
11 RS80-19       259.00     910.00     3,300.00  
12 RS80-20       273.00     980.00     3,525.00  
13 RS80-21       280.00   1,036.00     3,750.00  
14 RS80-22       308.00   1,246.00     3,900.00  
15 RS80-23       322.00   1,316.00     4,050.00  
16 RS80-24       336.00   1,386.00     4,350.00  
17 RS80-25       364.00   1,470.00     4,500.00  
18 RS80-26       392.00   1,540.00     4,800.00  
19 RS80-27       434.00   1,638.00     4,950.00  
20 RS80-28       462.00   1,708.00     5,250.00  
21 RS80-29       483.00   1,806.00     5,400.00  
22 RS80-30       532.00   1,890.00     5,550.00  
23 RS80-31       574.00   1,960.00     5,775.00  
24 RS80-32       602.00   2,072.00     6,000.00  
25 RS80-33       630.00   2,170.00     6,225.00  
26 RS80-34       644.00   2,268.00     6,450.00  
27 RS80-35       672.00   2,366.00     6,825.00  
28 RS80-36       686.00   2,632.00     7,200.00  
29 RS80-37       728.00   2,744.00     7,612.00  
30 RS80-38       770.00   2,856.00     8,025.00  
31 RS80-39       840.00   2,940.00     8,212.00  
32 RS80-40       882.00   3,388.00     8,400.00  
33 RS80-41     1,064.00   3,500.00     8,700.00  
34 RS80-42     1,120.00   3,640.00     9,000.00  
35 RS80-43     1,232.00   3,780.00     9,375.00  
36 RS80-44     1,358.00   3,920.00     9,750.00  
37 RS80-45     1,400.00   4,060.00   10,050.00  
38 RS80-46     1,470.00   4,200.00   10,350.00  
39 RS80-47     1,540.00   4,340.00   10,575.00  
40 RS80-48     1,610.00   4,550.00   10,800.00  
41 RS80-49     1,680.00   4,690.00   11,025.00  
42 RS80-50     1,750.00   5,100.00   11,250.00  
43 RS80-51               -               -                 -    
44 RS80-52     1,920.00             -                 -    
45 RS80-53               -               -                 -    
46 RS80-54               -               -                 -    
47 RS80-55               -               -                 -    
48 RS80-56               -               -                 -    
49 RS80-57               -               -                 -    
50 RS80-58               -               -                 -    
51 RS80-59               -               -                 -    
52 RS80-60     2,750.00   6,720.00  -   
53 RS80-62               -               -                 -    
54 RS80-64               -               -                 -    
55 RS80-66               -               -                 -    
56 RS80-68               -               -                 -    
57 RS80-70               -               -                 -    
58 RS80-75               -               -                 -    
59 RS80-80               -               -                 -    
60 RS80-85               -               -                 -    
61 RS80-90               -               -                 -    
62 RS80-95               -               -                 -    
63 RS80-100               -               -                 -    
64 RS80-144   21,000.00             -                 -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 80 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 80 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 80 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
หากจะคว้านรูเฟือง เพื่อทำร่องลิ่ม และทำตัวหนอน สามารถกดที่รูปได้เลยSproket KeyWay

1.7 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #100

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 100 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS100-9               -         616.00               -    
2 RS100-10       294.00       616.00               -    
3 RS100-11       336.00       742.00     3,000.00  
4 RS100-12       350.00       882.00     3,150.00  
5 RS100-13       378.00       966.00     3,450.00  
6 RS100-14       406.00     1,050.00     3,900.00  
7 RS100-15       420.00     1,190.00     4,350.00  
8 RS100-16       476.00     1,288.00     4,650.00  
9 RS100-17       504.00     1,428.00     4,950.00  
10 RS100-18       546.00     1,512.00     5,100.00  
11 RS100-19       630.00     1,596.00     5,220.00  
12 RS100-20       700.00     1,736.00     5,550.00  
13 RS100-21       756.00     1,820.00     5,850.00  
14 RS100-22       868.00     2,170.00     6,300.00  
15 RS100-23       910.00     2,310.00     6,600.00  
16 RS100-24       980.00     2,478.00     6,750.00  
17 RS100-25     1,050.00     2,632.00     7,350.00  
18 RS100-26     1,120.00     2,786.00     7,950.00  
19 RS100-27     1,260.00     3,038.00     9,000.00  
20 RS100-28     1,372.00     3,178.00     9,750.00  
21 RS100-29     1,400.00     3,360.00   10,050.00  
22 RS100-30     1,470.00     3,500.00   10,275.00  
23 RS100-31     1,540.00     3,752.00   10,385.00  
24 RS100-32     1,610.00     3,892.00   10,500.00  
25 RS100-33     1,680.00     4,060.00   10,800.00  
26 RS100-34     1,736.00     4,270.00   11,100.00  
27 RS100-35     1,792.00     4,718.00   11,550.00  
28 RS100-36     1,840.00     4,900.00   12,000.00  
29 RS100-37     1,960.00     5,110.00   12,375.00  
30 RS100-38     2,100.00     5,320.00   12,750.00  
31 RS100-39     2,170.00     5,810.00   12,900.00  
32 RS100-40     2,240.00     6,020.00   13,050.00  
33 RS100-41               -       6,230.00   13,125.00  
34 RS100-42               -       6,370.00   13,200.00  
35 RS100-43               -       6,510.00   13,650.00  
36 RS100-44     2,520.00     6,720.00   14,100.00  
37 RS100-45     2,660.00     7,560.00               -    
38 RS100-46     2,800.00     9,100.00   16,800.00  
39 RS100-47               -                 -                 -    
40 RS100-48               -                 -     17,000.00  
41 RS100-49               -                 -                 -    
42 RS100-50     3,080.00     9,380.00               -    
43 RS100-51               -                 -                 -    
44 RS100-52               -     11,550.00               -    
45 RS100-53               -                 -                 -    
46 RS100-54               -                 -                 -    
47 RS100-55               -                 -                 -    
48 RS100-56               -                 -                 -    
49 RS100-57               -                 -                 -    
50 RS100-58               -                 -                 -    
51 RS100-59               -                 -                 -    
52 RS100-60               -                 -                 -    
53 RS100-62               -                 -                 -    
54 RS100-64               -                 -                 -    
55 RS100-66               -                 -                 -    
56 RS100-68               -                 -                 -    
57 RS100-70     6,750.00               -                 -    
58 RS100-75               -                 -                 -    
59 RS100-80               -                 -                 -    
60 RS100-85               -                 -                 -    
61 RS100-90               -                 -                 -    
62 RS100-95               -                 -                 -    
63 RS100-100               -                 -                 -    
64 RS100-105               -                 -                 -    
65 RS100-110   18,500.00               -                 -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 100 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 100 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 100 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
ค่าความแข็งเฟืองโซ่ เค้าวัดกันแบบใหน และได้ค่ามาอย่างไร กดที่ VDO รับชมกันได้เลย

1.8 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #120

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 120 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS120-9             -          896.00               -    
2 RS120-10             -          910.00               -    
3 RS120-11             -       1,106.00               -    
4 RS120-12             -       1,288.00     4,800.00  
5 RS120-13             -       1,400.00     4,950.00  
6 RS120-14             -       1,610.00     5,400.00  
7 RS120-15             -       1,932.00     5,475.00  
8 RS120-16   1,275.00     2,072.00     5,550.00  
9 RS120-17             -       2,240.00     6,300.00  
10 RS120-18             -       2,380.00     8,250.00  
11 RS120-19             -       2,730.00     8,850.00  
12 RS120-20             -       2,940.00     9,300.00  
13 RS120-21             -       3,080.00     9,900.00  
14 RS120-22             -       3,500.00   10,650.00  
15 RS120-23             -       3,780.00   11,250.00  
16 RS120-24   1,800.00     3,920.00   11,700.00  
17 RS120-25             -       4,116.00   12,300.00  
18 RS120-26             -       4,340.00   12,900.00  
19 RS120-27             -       4,900.00   13,350.00  
20 RS120-28             -       5,180.00   13,800.00  
21 RS120-29             -       5,600.00   14,400.00  
22 RS120-30             -       5,740.00   16,500.00  
23 RS120-31             -                 -     17,250.00  
24 RS120-32             -                 -     18,000.00  
25 RS120-33             -                 -     18,675.00  
26 RS120-34             -                 -     19,350.00  
27 RS120-35             -       8,370.00   19,575.00  
28 RS120-36   7,500.00               -     19,800.00  
29 RS120-37             -                 -     20,250.00  
30 RS120-38             -                 -     20,700.00  
31 RS120-39             -                 -     21,225.00  
32 RS120-40             -                 -     21,750.00  
33 RS120-41             -                 -     22,875.00  
34 RS120-42             -                 -     24,000.00  
35 RS120-43             -                 -     24,750.00  
36 RS120-44             -                 -     25,500.00  
37 RS120-45             -                 -                 -    
38 RS120-46             -                 -                 -    
39 RS120-47             -                 -                 -    
40 RS120-48             -                 -     38,250.00  
41 RS120-49             -                 -     40,500.00  
42 RS120-50             -                 -                 -    
43 RS120-51             -                 -                 -    
44 RS120-52             -                 -                 -    
45 RS120-53             -                 -                 -    
46 RS120-54             -                 -                 -    
47 RS120-55             -                 -                 -    
48 RS120-56             -                 -                 -    
49 RS120-57             -                 -                 -    
50 RS120-58             -                 -                 -    
51 RS120-59             -                 -                 -    
52 RS120-60             -     18,000.00               -    
53 RS120-62             -                 -                 -    
54 RS120-64             -                 -                 -    
55 RS120-66             -                 -                 -    
56 RS120-68             -                 -                 -    
57 RS120-70             -                 -                 -    
58 RS120-75             -                 -                 -    
59 RS120-80             -                 -                 -    
60 RS120-85             -                 -                 -    
61 RS120-90             -                 -                 -    
62 RS120-95             -                 -                 -    
63 RS120-100             -                 -                 -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 120 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 120 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 120 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

1.9 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #140

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 140 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS140-10      -                 -       -    
2 RS140-11      -                 -       -    
3 RS140-12      -                 -       -    
4 RS140-13      -                 -       -    
5 RS140-14      -                 -       -    
6 RS140-15      -                 -       -    
7 RS140-16      -                 -       -    
8 RS140-17      -                 -       -    
9 RS140-18      -       4,800.00     -    
10 RS140-19      -                 -       -    
11 RS140-20      -       5,400.00     -    
12 RS140-21      -                 -       -    
13 RS140-22      -                 -       -    
14 RS140-23      -                 -       -    
15 RS140-24      -                 -       -    
16 RS140-25      -                 -       -    
17 RS140-26      -                 -       -    
18 RS140-27      -     11,550.00     -    
19 RS140-28      -                 -       -    
20 RS140-29      -                 -       -    
21 RS140-30      -     12,300.00     -    
22 RS140-31      -                 -       -    
23 RS140-32      -                 -       -    
24 RS140-33      -                 -       -    
25 RS140-34      -                 -       -    
26 RS140-35      -                 -       -    
27 RS140-36      -                 -       -    
28 RS140-37      -                 -       -    
29 RS140-38      -                 -       -    
30 RS140-39      -                 -       -    
31 RS140-40      -                 -       -    
32 RS140-41      -                 -       -    
33 RS140-42      -                 -       -    
34 RS140-43      -                 -       -    
35 RS140-44      -                 -       -    
36 RS140-45      -                 -       -    
37 RS140-46      -                 -       -    
38 RS140-47      -                 -       -    
39 RS140-48      -                 -       -    
40 RS140-49      -                 -       -    
41 RS140-50      -                 -       -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 140 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 140 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 140 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

1.10 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #160

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 160 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS160-10           1,200.00                         -                         -    
2 RS160-11           1,200.00       4,480.00                       -    
3 RS160-12           1,350.00       4,650.00                       -    
4 RS160-13           1,450.00       4,750.00                       -    
5 RS160-14           1,540.00       5,750.00                       -    
6 RS160-15           1,800.00       6,300.00                       -    
7 RS160-16                            -         6,800.00                       -    
8 RS160-17                            -         7,600.00                       -    
9 RS160-18                            -         8,700.00                       -    
10 RS160-19                            -          9,100.00   18,000.00  
11 RS160-20                            -                           -                         -    
12 RS160-21                            -                           -                         -    
13 RS160-22                            -         9,600.00                       -    
14 RS160-23                            -                           -                         -    
15 RS160-24                            -                           -                         -    
16 RS160-25           3,570.00     12,350.00                       -    
17 RS160-26                            -       15,500.00                       -    
18 RS160-27                            -                           -                         -    
19 RS160-28          4,650.00                         -                         -    
20 RS160-29                            -                           -                         -    
21 RS160-30          5,400.00                         -                         -    
22 RS160-31                            -                           -                         -    
23 RS160-32                            -       19,600.00                       -    
24 RS160-33                            -                           -                         -    
25 RS160-34                            -                           -                         -    
26 RS160-35                            -                           -                         -    
27 RS160-36                            -                           -                         -    
28 RS160-37                            -                           -                         -    
29 RS160-38                            -                           -                         -    
30 RS160-39                            -                           -                         -    
31 RS160-40                            -     90,000.00                       -    
32 RS160-41                            -                           -                         -    
33 RS160-42                            -                           -                         -    
34 RS160-43                            -                           -                         -    
35 RS160-44                            -                           -                         -    
36 RS160-45                            -                           -                         -    
37 RS160-46                            -                           -                         -    
38 RS160-47                            -                           -                         -    
39 RS160-48                            -                           -                         -    
40 RS160-49                            -                           -                         -    
41 RS160-50                            -                           -                         -    
42 RS160-51                            -                           -                         -    
43 RS160-52                            -                           -                         -    
44 RS160-53                            -                           -                         -    
45 RS160-54                            -                           -                         -    
46 RS160-55                            -                           -                         -    
47 RS160-56                            -                           -                         -    
48 RS160-57                            -                           -                         -    
49 RS160-58                            -                           -                         -    
50 RS160-59                            -                           -                         -    
51 RS160-60                            -                           -                         -    
52 RS160-62                            -                           -                         -    
53 RS160-64                            -                           -                         -    
54 RS160-66                            -                           -                         -    
55 RS160-68                            -                           -                         -    
56 RS160-70                            -                           -                         -    
57 RS160-75                            -                           -                         -    
58 RS160-80                            -                           -                         -    
59 RS160-85       90,000.00                         -                         -    
60 RS160-90                            -                           -                         -    
61 RS160-95                            -                           -                         -    
62 RS160-100                            -                           -                         -    
63 RS160-110                            -                           -                         -    
64 RS160-120                            -                           -                         -    
65 RS160-130                            -                           -                         -    
66 RS160-140                            -                           -                         -    
67 RS160-178   392,000.00                         -                         -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 160 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 160 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 160 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

1.11 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #200

ขนาดและรายละเอียด เฟืองโซ่เบอร์ 200 กดที่รูป

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS200-10               -         -                   -    
2 RS200-11               -         -                   -    
3 RS200-12               -         -                   -    
4 RS200-13               -         -       27,000.00  
5 RS200-14               -         -                   -    
6 RS200-15               -         -                   -    
7 RS200-16               -         -                   -    
8 RS200-17     6,750.00       -                   -    
9 RS200-18               -         -                   -    
10 RS200-19               -         -                   -    
11 RS200-20               -         -                   -    
12 RS200-21               -         -                   -    
13 RS200-22               -         -                   -    
14 RS200-23               -         -                   -    
15 RS200-24               -         -                   -    
16 RS200-25               -         -                   -    
17 RS200-26               -         -                   -    
18 RS200-27               -         -                   -    
19 RS200-28               -         -                   -    
20 RS200-29               -         -                   -    
21 RS200-30               -         -                   -    
22 RS200-31               -         -                   -    
23 RS200-32               -         -                   -    
24 RS200-33               -         -                   -    
25 RS200-34               -         -                   -    
26 RS200-35               -         -                   -    
27 RS200-36               -         -                   -    
28 RS200-37               -         -                   -    
29 RS200-38               -         -                   -    
30 RS200-39               -         -     117,000.00  
31 RS200-40               -         -                   -    
32 RS200-41               -         -                   -    
33 RS200-42               -         -                   -    
34 RS200-43               -         -                   -    
35 RS200-44               -         -                   -    
36 RS200-45               -         -                   -    
37 RS200-46               -         -                   -    
38 RS200-47               -         -                   -    
39 RS200-48               -         -                   -    
40 RS200-49               -         -                   -    
41 RS200-50   33,750.00       -                   -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 200 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 200 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 200 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

1.12 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #240

Item Model
(เบอร์เฟือง-จำนวนฟัน)
 ราคา/ชิ้น  หมายเหตุ
 TA
(แผ่นเรียบ) 
 TB
(มีดุมข้างเดียว) 
 TC
(แถวคู่มีดุมข้างเดียว 
1 RS240-10                        -                           -                           -    
2 RS240-11                        -     28,500.00                         -    
3 RS240-12                        -                           -                           -    
4 RS240-13                        -                           -                           -    
5 RS240-14                        -                           -                           -    
6 RS240-15                        -                           -                           -    
7 RS240-16                        -                           -                           -    
8 RS240-17                        -                           -                           -    
9 RS240-18                        -                           -                           -    
10 RS240-19                        -                           -                           -    
11 RS240-20                        -                           -                           -    
12 RS240-21                        -                           -                           -    
13 RS240-22                        -                           -                           -    
14 RS240-23                        -                           -                           -    
15 RS240-24                        -                           -                           -    
16 RS240-25                        -                           -                           -    
17 RS240-26                        -                           -                           -    
18 RS240-27                        -                           -                           -    
19 RS240-28                        -                           -                           -    
20 RS240-29                        -                           -                           -    
21 RS240-30                        -                           -                           -    
22 RS240-31                        -                           -                           -    
23 RS240-32                        -                           -                           -    
24 RS240-33                        -                           -                           -    
25 RS240-34                        -                           -                           -    
26 RS240-35                        -                           -                           -    
27 RS240-36                        -                           -                           -    
28 RS240-37                        -                           -                           -    
29 RS240-38                        -                           -                           -    
30 RS240-39                        -                           -                           -    
31 RS240-40                        -                           -                           -    
32 RS240-41                        -                           -                           -    
33 RS240-42                        -                           -                           -    
34 RS240-43                        -                           -                           -    
35 RS240-44                        -                           -                           -    
36 RS240-45                        -                           -                           -    
37 RS240-46                        -                           -                           -    
38 RS240-47                        -                           -                           -    
39 RS240-48                        -     95,000.00                         -    
40 RS240-49                        -                           -                           -    
41 RS240-50                        -                           -                           -    

หมายเหตุ : 

 1. ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 240 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน
 2. หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 240 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย
 3. ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 240 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600
Sprocket-&-Chain Partner

A : เฟืองโซ่มีดุม TB Type

 1. เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 25 – 120
 2. เฟืองตั้งแต่เบอร์ 120 ขึ้นไป จะเป็นงานสั่งทำ
 3. เฟือง BS Standard 04B – 08B ขึ้นไป จะเป็นงานสั่งทำ
 4. เฟืองสั่งทำ จะใช้เหล็ก S45C ชุบแข็งปลายฟัน

B : เฟืองโซ่มีดุม TB Type x 2ชั้น

 1. เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 25 – 160
 2. เฟืองสองชั้น TB Type จะเป็นงานสั่งทำ
 3. เฟืองสั่งทำ จะใช้เหล็ก S45C ชุบแข็งปลายฟัน

C : เฟืองแผ่นเรียบ ( เฟืองโซ่ไม่มีดุม TA )

 1. เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 40 – 100
 2. เฟืองแผ่นเรียบ จะไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน หากจะให้ชุปต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า

ส่วนโซ่ก็มีให้บริการลูกค้า ทั้งแบบโซ่มาตราฐาน (Standard Roller Chain) และ แบบติดปีก (Standard Roller Chain Attachment)

ยังมีโซ่ติดปีก และรับทำโซ่พิเศษตามตัวอย่างหรือตามแบบของทางลูกค้าต้องการได้

ทางบริษัทมีโซ่ให้เลือกตามมาตราฐาน อังกฤษ ( BS = 04B – 32B ) และ อเมริกา ( ANSI = 25 – 240 ) และยังจำหน่ายโซ่มาตรฐาน Brand ดั่งนี้ KANA, SY, TSUBAKI, EK, TYC, D.I.D, SUMO, EURO, SKS and ICM etc 

ทางบริษัท ฯ ยังรับผลิตเฟืองขนาดเล็ก/ใหญ่ เฉพาะงาน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด รับผลิตเฟืองตามสั่ง จำหน่ายอุปกรณ์เฟืองของแท้ เฟืองสแตนเลส เฟืองเดือยหมู เฟืองพลาสติก เฟืองตรง เฟืองคู่ เฟืองขับ เฟืองสำหรับงานก่อสร้าง เฟืองสำหรับงานผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม มู่เลย์สายพาน มู่เล่ย์สายพานสั่งทำ มู่เลย์เตเปอร์บู๊ช และมีบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เฟือง

2.1 ราคาโซ่ ( Roller Chain )

สำหรับโซ่ หรือ Roller Chain ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ RS25 ถึง เบอร์ RS160 มีทั้งราคาโซ่แถวเดียว ,ราคาโซ่คู่ และ ราคาโซ่ 3 แถว.

ลำดับที

โซ่เบอร์

ราคาโซ่แถวเดียว

ราคาโซ่แถวคู่

ราคาโซ่ 3 แถว

1

RS25

530 :-

2

RS35

440 :-

928 :-

3

RS40

460 :-

1,015 :-

4

RS50

700 :-

1,537 :-

5

RS60

1,000 :-

2,146 :-

6

RS80

1,850 :-

3,915 :-

7

RS100

2,650 :-

6,090 :-

8

RS120

4,150 :-

8,381 :-

9

RS140

5,600 :-

11,092 :-

10

RS160

7,350 :-

15,080 :-

2.2 ราคาข้อต่อโซ่

สำหรับข้อต่อโซ่ หรือ Connecting Link Roller Chain ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ RS25 ถึง เบอร์ RS160 มีทั้งราคาโซ่แถวเดียว ,ราคาโซ่คู่ และ ราคาโซ่ 3 แถว.

ลำดับ

โซ่เบอร์

ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ-แถวเดียว

ราคาข้อต่อโซ่
ครึ่งข้อ-แถวเดียว

ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ- 2 แถว

ราคาข้อต่อโซ่
ครึ่งข้อ- 2 แถว

ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ- 3 แถว

ราคาข้อต่อโซ่
ครึ่งข้อ- 3 แถว

1

RS25

19

30

2

RS35

17

26

21.5

43.5

3

RS40

18

30

26

50.5

4

RS50

23

45

40.5

79.5

5

RS60

26

52

43.5

84

6

RS80

50

90

87

166.5

7

RS100

90

165

166.5

319

8

RS120

128

255

224.5

435

9

RS140

180

355

326

652.5

10

RS160

275

525

522

971.5