ในการใช่ลิ่มเป็นตัวส่งกำลังจากเพลานั้น หากเราออกแบบเพลาและลิ่มไม่สัมพันธ์กัน ก็อาจจะทำให้ชิ้นส่วนที่เล็กกว่าเสียหาย หรือชำรุดได้เร็วกว่า 

เพื่อให้การทำร่องลิ่มกับเพลามีความสัมพันธ์กัน ทางเราจึงได้ทำตารางสำหรับการทำร่องที่เพลา มาให้ง่ายต่อการออกแบบ และการเลือกใช้ลิ่มบนเพลา ด้วย

Shaft Keyway on Shaft Key Remark
Ø Width Depth Width Depth
6 2 1.0 2 2  
8 2 1.0 2 2  
10 3 1.4 3 3  
12 4 1.8 4 4  
14 5 2.3 5 5  
15 5 2.3 5 5  
18 6 2.8 6 6  
20 6 2.8 6 6  
22 6 2.8 6 6  
25 8 3.3 8 7  
28 8 3.3 8 7  
30 8 3.3 8 7  
32 10 3.3 10 8  
35 10 3.3 10 8  
38 10 3.3 10 8  
40 12 3.3 12 8  
42 12 3.3 12 8  
45 14 3.8 14 9  
48 14 3.8 14 9  
50 14 3.8 14 9  
55 16 4.3 16 10  
60 18 4.4 18 11  
65 18 4.4 18 11  
70 20 4.9 20 12  
75 20 4.9 20 12  
80 22 5.4 22 14  
85 22 5.4 22 14  
90 25 5.4 25 14  
100 28 6.4 28 16  
          Unit : mm

เมื่อเราเลือกขนาดร่องลิ่มได้แล้ว ท่านสามารถเลือกซื้อลิ่มสำเร็จรูป ได้ที่รูปด้านล่างนี้

Keyway

สำหรับการคว้านรู ร่องลิ่ม และทำตัวหนอนที่เฟืองโซ่ สามารถดูขนาดการคว้านรูเพลา และทำร่องลิ่มได้จากรูปด้านล่างนี้

เมื่อเลือกเฟืองและขนาดร่องลิ่มได้แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบเฟืองได้ที่รูปด้านล่างนี้

Sprocket-and-Chain