blog

มาตรการเว้นระยะห่างในโรงงาน

หลายๆ ท่าน ได้เริ่มกลับไปทำงานกันตามปกติกันบ้างแล้วใช่มั้ยครับ สำหรับในโรงงานนั้น เป็นพื้นที่ ที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างที่รัดกุม โดยมีวิธีการเบื้องต้น ดังนี้

1.พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงงาน
2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน
3. เว้นระยะห่างทางสังคมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การลงชื่อเข้าออกงาน การรับประทานอาหาร
การโดยสารรถรับส่งพนักงาน
4. จัดให้มีอ่างล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอลฮอล์ในการล้างมือในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน
5. รักษาความสะอาดในพื้นที่ ที่มีการใช้งานร่วมกัน

ทางโรงงานไหน มาตรการอื่นๆ นอกจากนี้สามารถมาแชร์กันได้เลยนะครับ