blog

การออกแบบและเลือกใช้ Power Lock

คีย์เลสบุช Keyless Bushing    หรือ พาวเวอร์ล็อค Power Lock  ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานถอดเข้า-ออก ของตัวชุดส่งกำลังบ่อย ๆ หรือความหมายคือประกอบชุดเพลาและอุปกรณ์ส่งกำลัง เข้าด้วยกันอย่างง่าย ๆ และมีความแม่นยำ เที่ยงตรงสูงนั่น

แต่การจะเลือกใช้แบบใหน เหมาะกับงานอย่างไร ต้องมีการคำนวณให้เหมาะสมกับงานที่เราใช้อยู่ หากเล็กเกินไป ก็อาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ดี หรือหากใหญ่เกินไป ก็อาจจะทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ