สกรูปลายสว่านเจาะคอนกรีต ชุบขาว ขนาด #13×55 mm. : HSCD#13L50S

Posted Posted in Concrete Fixing Bolt, Conveyor Components, Nuts and Bolt, Screws

สกรูปลายสว่านเจาะคอนกรีต ขนาด : #13 ความยาวสกรู : 55 mm. วัสดุ : เหล็ก การชุบผิว : ชุบขาว สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/hscd13l50s/

สกรูปลายสว่านเจาะคอนกรีต ชุบขาว ขนาด #13×40 mm. : HSCD#13L40S

Posted Posted in Concrete Fixing Bolt, Conveyor Components, Nuts and Bolt, Screws

สกรูปลายสว่านเจาะคอนกรีต ขนาด : #13 ความยาวสกรู : 40 mm. วัสดุ : เหล็ก การชุบผิว : ชุบขาว สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/hscd13l40s/