หัวน็อตลูกบิดกลมลาย ขนาดเกลียว M8x1.25 ขนาดหัว 35x7x20x9 mm. : ON-N-M8

Posted Posted in Conveyor Components, Knob Nut, Knob Nut ON-N, Nuts, Nuts and Bolt

หัวน็อตลูกบิดกลมลาย ขนาดเกลียว : M8x1.25 ขนาดหัว : 35x7x20x9 mm. วัสดุ : พลาสติก สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/on-n-m8/

หัวน็อตลูกบิดกลมลาย ขนาดเกลียว M6x1.0 ขนาดหัว 35x7x20x9 mm. : ON-N-M6

Posted Posted in Conveyor Components, Knob Nut, Knob Nut ON-N, Nuts, Nuts and Bolt

หัวน็อตลูกบิดกลมลาย ขนาดเกลียว : M6x1.0 ขนาดหัว : 35x7x20x9 mm. วัสดุ : พลาสติก สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/on-n-m6/