สปริงดันแบบเส้น 1.5 mm. วงใน 12 mm. ยาว 300 mm. ระยะห่าง 5 mm. : SWC-N1.5x12L300

Posted Posted in 1.5 mm., Compression Spring, Conveyor Components, Nuts and Bolt, Steel

สปริงดันแบบเส้น 1.5 mm. วงใน 12 mm. ยาว 300 mm. ระยะห่าง 5 mm. วัสดุ : เหล็ก (Steel) สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/swc-n1-5x12l300-2/

สปริงดันแบบเส้น 1.5 mm. วงใน 21 mm. ยาว 400 mm. ระยะห่าง 5 mm. : SWC-N1.5x21L400

Posted Posted in 1.5 mm., Compression Spring, Conveyor Components, Nuts and Bolt, Steel

สปริงดันแบบเส้น 1.5 mm. วงใน 21 mm. ยาว 400 mm. ระยะห่าง 5 mm. วัสดุ : เหล็ก (Steel) สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/swc-n1-5x21l400/