49-ข้อต่องอแฟลย์ นอก-นอกBrass FittingConveyor ComponentsFittingsNuts and Bolt

ข้อต่องอแฟลย์ นอก-นอก : 49x8x6

ข้อต่องอแฟลย์ นอก-นอก 49x8x6

เกลียว : 1/2″, 3/8″

วัสดุ : ทองเหลือง

สนใจราคา

https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/49x8x6/