Cold Forged Wing NutConveyor ComponentsNutsNuts and BoltWing Nut

หัวน็อตหางปลาเหล็กเหนียวชุบขาว ขนาด M6x1.0 : WN-CF-M6

หัวน็อตหางปลาเหล็กเหนียวชุบขาว

ขนาด : M6

เกลียว : 1 mm.

วัสดุ : เหล็ก

การชุบผิว : ชุบขาว

สนใจราคา

https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/wn-cf-m6/