Conveyor Components

Toggle Clamp ท็อกเกิ้ลแคลมป์ แคลมป์นก

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แคลมป์นก
Toggle Clamps หรือ แคล้มนก (Vertical Handle type & Horizontal Handle type) toggle clamp ท็อกเกิ้ลแคลมป์ โดยแบ่งตามลักษณะการออกแรงกระทำ (ACTION) ดังนี้ 1.VERTICAL HOLD DOWN ACTION TOGGLE CLAMPS 2.HORIZONTAL HOLD DOWN ACTION TOGGLE CLAMPS 3.PUSH & PULL ACTION TOGGLE CLAMPS 4.LATCH TYPE PULL ACTION TOGGLE CLAMPS 5.STRAIGHT LINE ACTION TOGGLE CLAMPS 6.PULL BACK & FLIP-FLOP TOGGLE CLAMPS 7.TOGGLE PLIERS : SQUEEZE ACTION TOGGLE CLAMPS 8.HEAVY DUTY WELDABLES TOGGLE CLAMPS 9.PNEUMATIC (AIR) TOGGLE CLAMPS
  • แคล้มนกแบบมือจับแนวตั้ง , แคล้มนกแบบมือจับแนวนอน,แคล้มนกแบบฐานตรง , แคล้มนกแบบฐานแปลน , แคล้มนกแบบผลัก-ดัน , แคล้มนกแบบสลัก และรูปแบบอื่นๆ ท็อกเกิ้ล แคลมป์ หรือแคลมป์นก สำหรับจับยึดแม่พิมพื และ จิ๊กจับวัดงาน ทั้งแบบแคลมป์ กด ดัน และ ดึง
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ (แคลมป์นก) แบบกดลง แนวตั้ง หัวกดแบบ ไนลอน (Nylon) ช่วยปกป้องชิ้นงาน แต่สามารถถอดออกได้
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ (แคลมป์นก) แบบกดลง แนวนอน หัวกดแบบ ไนลอน (Nylon) ช่วยปกป้องชิ้นงาน แต่สามารถถอดออกได้
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ (แคลมป์นก) แบบกดลง แนวนอน รุ่นเล็กพิเศษ
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ (แคลมป์นก) แบบดัน
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ (แคลมป์นก) แบบดัน รุ่นเล็กพิเศษ
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ (แคลมป์นก) แบบดึง แนวตั้ง สามารถปรับได้ทั้งแบบตั้งและนอน
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์ (แคลมป์นก) แบบดึง แนวนอน
 
————————————————-***——————————————-
Photo Gallery of Toggle Clamp
  1. Toggle Clamp แบบดึง ท็อกเกิ้ลแคลมป์ แคลมป์นกแบบดึง

Toggle Clamp Pull