การขาดแคลนครู นิยามหรือความหมายในที่นี้หมายถึง การที่มีจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ทำให้ครูหนึ่งคนต้องทำการสอนและดูแลเด็กพร้อมๆ กันมากกว่าหนึ่งชั้นเรียน เช่น โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นประถม ๑ – ๖ มีครู ๓ คน ดังนั้นในแต่ละคาบเรียน ครูหนึ่งคนต้องสอนและดูแลเด็ก ๒ – ๓ ชั้นเรียน. ซึ่งถ้าดูตามสูตรการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ตามนี้คือ

แบบที่ 1. โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6

 1. นักเรียน 1 -20 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 1 คน
 2. นักเรียน 21 -40 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 2 คน
 3. นักเรียน 41 -60 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 3 คน
 4. นักเรียน 61 -80 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 4 คน
 5. นักเรียน 81 -100 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 5 คน
 6. นักเรียน 101 -120 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 6 คน 

แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้น ไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6

 1. อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน = 1 : 25
 2. จำนวนนักเรียน : ห้อง = 30 : 1
 3. อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน = 1 : 25
 4. จำนวนนักเรียน : ห้อง = 40 : 1

จำนวนบุคลากรสายบริหาร

 • นักเรียน 121 – 359 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตำแหน่ง
 • นักเรียน 360 – 719 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตำแหน่งมีผู้ช่วยได้ 1 ตำแหน่ง
 • นักเรียน 720 – 1,079 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตำแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 2 ตำแหน่ง
 • นักเรียน 1,080 – 1,679 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตำแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 3 ตำแหน่ง
 • นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป มีผู้บริหารได้ 1 ตำแหน่ง มีผู้ช่วยได้ 4 ตำแหน่ง

เงื่อนไข

 • การคิดจำนวนห้องเรียน (โดยใช้จำนวนนักเรียน : ห้อง หารจำนวนนักเรียน) แต่ละชั้น หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้น ไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
 • การคิดจำนวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้น ไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง )

การศึกษายังเข้าไปถึงเด็ก ๆ ตามแหล่งทุรกันดาร อย่างไม่ทั่วถึง
เหตุอาจจากครูอาสา หรือครูอัตราจ้าง ที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก ๆ
.
หากเราลองคิดดูเล่น ๆ หนทางที่ไกลรีบหรี่ อาจจะแค่ 1%  แต่ถ้า 1% นี้กลับมาพัฒนาชุมชนของเค้าต่อภายในภาคหน้า ก็สามารถทำให้ชุมชนของเค้ามีความรู้ กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้
คุณ !!! ก็สามารถสร้างชุมชน 1% ให้เข้มแข็งได้
.
╔════════════════════════════╗
   Easy Conveyor ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้
   https://www.nmec.co.th/myteachercsr-year-1/
   สอบถามได้ที่ Line ID : @rok8936s
   หรือคลิ๊ก –> https://line.me/R/ti/p/%40rok8936s
╚════════════════════════════╝

References
ก.ค.ศ คือ https://www.admissionpremium.com/content/2413
แบบโรงเรียน 10 มิ.ย.62 ( http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file21559791807.xlsx )
แบบ สพท.10 มิ.ย.62 ( http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file31559791807.xlsx )
แบบ พรก.และลูกจ้าง 10 มิ.ย.62 ( http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file41559791807.xlsx )
คำชี้แจง (http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file51559791807.pdf )
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3616 ( http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11559791807.jpg )