โซ่คอนเวเยอร์ Chain Conveyor แบบปีกนอน 2 ข้าง หรือ Double Pitch Chain Conveyor K-1-K-2 ทางเราก็มีจำหน่ายอยู่หลายแบบ ทั้งที่เป็นแบบลูกกลิ้งเล็ก S Roller Type หรือแบบที่เป็นลูกกลิ้งใหญ่ R Roller Type ตามตารางด้านล่างนี้