ครูของประชาชน ปี 1

Posted 3 CommentsPosted in ครูของประชาชน

หลังจากเสร็จงานและส่งมอบเงิน ให้กับทางวัดป่าทรัพทวีธรรมาราม วังน้ำเขียว นครราชสีมา ในโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2 ไปแล้ว. ตามรายละเอียดของโครง CSR คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2      มาวันนี้..ก็มีกิจกรรมดี ๆ มานำเสนออีกหนึ่งโครงการคือ ครูของประชาชน ( My Teacher CSR ) นั่งเอง. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ครูของประชาชน นั่น.เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โครงการพัฒน์ (PLUS+) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs.     ที่ผู้เรียนทุกท่าน ทุกธุรกิจ ต้องนำเอาวิชาความรู้ก่อนหน้านี้ในหลักสูตรเอาออกมาใช้งาน ถือเป็นส่วนของการ เชื่อมโยงสู่ภายนอก    ทางบริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด.ก็ได้เข้าร่วมเรียน โครงการพัฒน์ (PLUS+) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เป็นรุ่นที่ 4. ทางบริษัท ฯ ได้นำแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัท ฯ เข้าร่วมกิจกรรมคือ Easy […]