สกรูเกลียวเหล็กปลายตัดผ่าร่อง P+BT ขนาด M5x12 mm. : HSPBT-M5L12

Posted Posted in Conveyor Components, Cross Pan Head Cut-Thread Flat-End Screws, Cut-Thread Flat-End Screws, Nuts and Bolt, Screws

สกรูเกลียวเหล็กปลายตัดผ่าร่อง P+BT ขนาด : M5 ความยาวสกรู : 12 mm. วัสดุ : เหล็ก การชุบผิว : ชุบรุ้ง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/hspbt-m5l12/  

สกรูเกลียวเหล็กปลายตัดผ่าร่อง P+BT ขนาด M5x10 mm. : HSPBT-M5L10

Posted Posted in Conveyor Components, Cross Pan Head Cut-Thread Flat-End Screws, Cut-Thread Flat-End Screws, Nuts and Bolt, Screws

สกรูเกลียวเหล็กปลายตัดผ่าร่อง P+BT ขนาด : M5 ความยาวสกรู : 10 mm. วัสดุ : เหล็ก การชุบผิว : ชุบรุ้ง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/hspbt-m5l10/