ข้องอตาไก่เกลียวนอก สแตนเลส 8 mm.x3/8″ : BTL-8×3/8

Posted Posted in BTL-ข้องอตาไก่เกลียวนอก, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt, Stainless Steel Fitting

ข้องอตาไก่เกลียวนอก สแตนเลส 8 mm.x3/8 คาไก่ x เกลียว : 8 mm.x3/8″ วัสดุ : สแตนเลส สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/btl-8×3-8/

ข้องอตาไก่เกลียวนอก สแตนเลส 8 mm.x1/8″ : BTL-8×1/8

Posted Posted in BTL-ข้องอตาไก่เกลียวนอก, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt, Stainless Steel Fitting

ข้องอตาไก่เกลียวนอก สแตนเลส 8 mm.x1/8 คาไก่ x เกลียว : 8 mm.x1/8″ วัสดุ : สแตนเลส สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/btl-8×1-8/