ข้อต่อตาไก่เกลียวนอก สแตนเลส 8 mm.x3/8″ : BTC-8×3/8

Posted Posted in BTC-ข้อต่อตาไก่เกลียวนอก, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt, Stainless Steel Fitting

ข้อต่อตาไก่เกลียวนอก สแตนเลส 8 mm.x3/8″ คาไก่ x เกลียว : 8 mm.x3/8″ วัสดุ : สแตนเลส สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/btc-8×3-8/

ข้อต่อตาไก่เกลียวนอก สแตนเลส 8 mm.x1/8″ : BTC-8×1/8

Posted Posted in Brass Fitting, BTC-ข้อต่อตาไก่เกลียวนอก, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt, Stainless Steel Fitting

ข้อต่อตาไก่เกลียวนอก สแตนเลส 8 mm.x1/8″ คาไก่ x เกลียว : 8 mm.x1/8″ วัสดุ : สแตนเลส สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/btc-8×1-8/