ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง : 64×8

Posted Posted in 64-ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง 64×8 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/64×8/

ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง : 64×6

Posted Posted in 64-ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อสามทางตาไก่ทองเหลือง 64×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/64×6/