ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวใน : 3700×8

Posted Posted in 3700-ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวใน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวใน 3700×8 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง   สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/3700×8/

ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวใน : 3700×6

Posted Posted in 3700-ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวใน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองสามทางเกลียวใน 3700×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/nuts-and-bolt/3700×6/