ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน : 3500×8

Posted Posted in 3500-ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน 3500×8 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง   สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3500×8/

ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน : 3500×6

Posted Posted in 3500-ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน 3500×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3500×6/