ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน-นอก : 3400×8

Posted Posted in 3400-ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน-นอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน-นอก 3400×8 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3400×8/

ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน-นอก : 3400×6

Posted Posted in 3400-ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน-นอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อทองเหลืองงอ 90 องศาเกลียวใน-นอก 3400×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3400×6/