ข้อต่อตรงนิปเปิลเกลียวนอก-นอก : 3325x8x6

Posted Posted in 3325-ข้อต่อตรงนิปเปิลเกลียวนอก-นอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อตรงนิปเปิลเกลียวนอก-นอก 3325x8x6 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3325x8x6/

ข้อต่อตรงนิปเปิลเกลียวนอก-นอก : 3325x8x4

Posted Posted in 3325-ข้อต่อตรงนิปเปิลเกลียวนอก-นอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อต่อตรงนิปเปิลเกลียวนอก-นอก 3325x8x4 เกลียว : 1/2″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3325x8x4/