ข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองเกลียวนอก-ใน : 3220x8x2

Posted Posted in 3220-ข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองเกลียวนอก-ใน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองเกลียวนอก-ใน 3220x8x2 เกลียว : 1/2″,1/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3220x8x2/

ข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองเกลียวนอก-ใน : 3220x6x4

Posted Posted in 3220-ข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองเกลียวนอก-ใน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองเกลียวนอก-ใน 3220x6x4 เกลียว : 3/8″,1/4″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3220x6x4/