ข้อเพิ่มทองเหลืองเกลียวใน-นอก : 3200x8x6

Posted Posted in 3200-ข้อเพิ่มทองเหลืองเกลียวใน-นอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อเพิ่มทองเหลืองเกลียวใน-นอก 3200x8x6 เกลียว : 1/2″ , 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3200x8x6/

ข้อเพิ่มทองเหลืองเกลียวใน-นอก : 3200x8x4

Posted Posted in 3200-ข้อเพิ่มทองเหลืองเกลียวใน-นอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

ข้อเพิ่มทองเหลืองเกลียวใน-นอก 3200x8x4 เกลียว : 1/2″ , 1/4″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/3200x8x4/