สวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก : 139x5x8

Posted Posted in 139-สวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

สวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก 139x5x8 เกลียว : 5/16″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/139x5x8/

สวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก : 139x5x6

Posted Posted in 139-สวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

สวมสายยางหางปลาไหลเกลียวนอก 139x5x6 เกลียว : 5/16″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/139x5x6/