สวมสายยางหางปลาไหล 2 ด้าน : 138×6

Posted Posted in 138-สวมสายยางหางปลาไหล 2 ด้าน, Brass Fitting, Conveyor Components, Fittings, Nuts and Bolt

สวมสายยางหางปลาไหล 2 ด้าน 138×6 เกลียว : 3/8″ วัสดุ : ทองเหลือง สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/138×6/