มือจับรูปโค้งสแตนเลส ขนาด 8 mm. ระยะรูเจาะ 96 mm. : TCS-8-96

Posted Posted in Conveyor Components, Curved Handles, Handles, Hing and Handle, Stainless Handles

มือจับรูปโค้งสแตนเลส ขนาด : 8 mm. ระยะรูเจาะ : 96 mm. ความสูง : 29 mm. Material : Stainless Steel สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/tcs-8-96/  

มือจับรูปโค้งสแตนเลส ขนาด 8 mm. ระยะรูเจาะ 64 mm. : TCS-8-64

Posted Posted in Conveyor Components, Curved Handles, Handles, Hing and Handle, Stainless Handles

มือจับรูปโค้งสแตนเลส ขนาด : 8 mm. ระยะรูเจาะ : 64 mm. ความสูง : 26 mm. Material : Stainless Steel สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/tcs-8-64/