มือจับกระบองสแตนเลส ขนาด 12 mm. ระยะรูเจาะ 96 mm. : TSSC-12-96

Posted Posted in Baton Handles, Conveyor Components, Handles, Hing and Handle, Stainless Handles

มือจับกระบองสแตนเลส ขนาด : 12 mm. ระยะรูเจาะ (H.D) : 96 mm. ความยาว (L) : 146 mm. ความสูง (H) : 34 mm. Material : Stainless Steel สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/tssc-12-96/

มือจับกระบองสแตนเลส ขนาด 12 mm. ระยะรูเจาะ 224 mm. : TSSC-12-224

Posted Posted in Baton Handles, Conveyor Components, Handles, Hing and Handle, Stainless Handles

มือจับกระบองสแตนเลส ขนาด : 12 mm. ระยะรูเจาะ (H.D) : 224 mm. ความยาว (L) : 272 mm. ความสูง (H) : 34 mm. Material : Stainless Steel สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/tssc-12-224/