มือจับดึงเหล็ก ขนาด 172 mm. มีรูยึดน็อต : E-160

Posted Posted in Conveyor Components, E-15 -16 series, Handles, Hing and Handle, Pull Handles

มือจับดึงเหล็ก มีรูยึดน็อต ความยาว 172 mm. ความกว้าง 24.1 mm. Material: SPCC-nickel plated. Electric welding or screw-on/rivet-on Weight (g) : 50 สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/e-160/

มือจับดึงเหล็ก ขนาด 172 mm. : E-16

Posted Posted in Conveyor Components, E-15 -16 series, Handles, Hing and Handle, Pull Handles

** Pre Order เมืองนอก ** มือจับดึงเหล็ก ความยาว 172 mm. ความกว้าง 24.1 mm. Material: SPCC-nickel plated. Electric welding or screw-on/rivet-on Weight (g) : 50 สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/e-16/