มือจับฝังอลูมิเนียม HA-06404 ซาติน ระยะรู 96x111x42x16 mm. : HA-06404-96

Posted Posted in Conveyor Components, Flush Handles, HA-06404, Handles, Hing and Handle

มือจับฝังอลูมิเนียม HA-06404 ระยะห่างรู : 96x111x42x16 mm. Finish : Satin Material : Aluminium สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/hing-and-handle/ha-06404-96/

มือจับฝังอลูมิเนียม HA-06404 ซาติน ระยะรู 64x79x42x16 mm. : HA-06404-64

Posted Posted in Conveyor Components, Flush Handles, HA-06404, Handles, Hing and Handle

มือจับฝังอลูมิเนียม HA-06404 ระยะห่างรู : 64x79x42x16 mm. Finish : Satin Material : Aluminium สนใจราคา https://www.bestconveyorcenter.com/shop/conveyor-component/hing-and-handle/ha-06404-64/