Conveyor Components

Aluminium Frame Conveyor

   1. Aluminium Frame Conveyor : เป็นอุปกรณ์สำหรับทำ Frame Conveyor ที่ต้องการเป็นลักษณะของ Aluminium Profile

Item

Drawing

Description
Part Code
Price
Remarks.
Aluminium Frame  15x40 Al Frame 15x40
Frame Conveyor 15×40

ALF-1540

3,000

ยาว 6 m.

Aluminium Frame  25x55 Al Frame 25x55
Frame Conveyor 25×55
 

ALF-2555

4,500

ยาว 6 m.

Head Roller Frame  Al 55x25-5 Head Line Conveyor 25x55
 

HLF-2555

850

ราคาต่อชิ้น

*** ส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามและแจ้งที่ฝ่ายขาย กรุณาติดต่อ T.086-3272600